Life Ip Rich waters 

 Julmyra horse center deltar i EU-projektet Life Ip Rich Waters som är ett projekt för att ta fram åtgärder som minskar näringsläckaget från hästgårdar. 
Åtgärderna på anläggningen gjordes sommaren 2017 och nu utvärderas resultaten ihop med SLU och i samarbete med Hebykommun. 
​​​​​​​ 

​​Läs mer om projektet här.