Stallar på Julmyra Hores Ceneter

Kontors stallet

Kontors stallet, består totalt av 31 stycken boxar det är 25 stycken boxar inne som är uppdelade på 2 gångar en gång med 15 boxar och en gång med 10 boxar. Till stallet hör också 6 stycken uteboxar, en 6 hästars walker, 5 stycken selkamrar, 3st dusch spiltor och personalrum.
Under 2017 sattes det in ny ventelation i stallet och 18 nya A-stakets hagar sattes upp i många varierande storlekar. 
Stallet hyrs av Thorsten Tietz men också B-tränare Stellan Tidelius hyr 3st boxar i detta stall.

Stall 1

Stall 1  är ett av våra nyare stall det  stod klart att flytta in i våren 2014. Det har 28 boxar som är uppdelade på 4 stycken sektioner med 7 boxar och 1 selkammare i vardera del.
I stallet finns en service del med foderdel, 4 stycken dusch spiltor, smedja, tvätt och torkrum samt en personaldel med omklädningsrum, duschar och lunchrum. 
Det tillhör även 4 stycken uteboxar som är skilda från själva huvud stallet, tänkt att användas som karantäns stall  för nya hästar eller vid medicenering.
Detta stall hyrs av Reijo Liljendahl.

​​​​​​​Stall 2

Stall 2 , är också ett av våra två nyare stallar det stod inflyttnings klart i septeper 2013. Det är ett stall med 38 boxar fördelat på  två längre gångar, med tillhörande hagar.
Även i detta stall finns en välutrustad servicedel med foder rum, 4 stycken dusch spiltor, smedja, 4 selkamrar, tvätt/tork rum, och personaldel med tillhörnade kontor, lunchrum, omklädningsrum och dusch. 
Till stallet hör 4 stycken uteboxar som är skilda från själva huvud stallet, tänkt att användas som karantäns stall  för nya hästar eller vid medicenering.
Detta stall hyrs av Reijo Liljendahl.