Projektarbeten

Miljöarbete på Julmyra Horse Center

Julmyra Horse Center ligger på ömtålig mark så för att få driva vår anläggning ställs det höga krav på vårt miljöarbete. Vi deltar just nu i ett stort EU-projekt, LIFE IP Rich Waters, tillsammans med Heby kommun. Inom ramarna för projektet har vi under 2017 gjort en rad förbättringar för att minska näringsläckaget. Vi ligger nu ligger i framkant för gödselhantering och samarbetar med både SLU och Länsstyrelsen för att sprida detta arbetssätt, som ska studeras och utvärderas fram till och med 2024.

Men det är inte bara miljön som tjänar på detta, med bättre dränerings arbete och de 3st fosfordammar som byggds har vi fått bort mycket vatten snabbare från både hagar och våra banor. Vilket har förbättrat anläggningen ytterligare och underlättar den dagliga skötseln.

Fosfordamm
1 av 3 dammar som byggdes 2017
Här kan du se den informationsfilmen som SLU tagit fram där vår miljökonsult Carin Barrsäter intervjuas och berättar om hur vi gjort och tänkt i olika frågor.