Om Julmyra Horse Center

Julmyra Horse Center är en träningsanläggning för framför allt travhästar men här finns även fina förutsättningar för ridhästar och då genom Rönningens kör och ridklubb.

Det står idag drygt 200 hästar på Julmyra Horse Center och det skapar arbetstillfällen för ca 40 personer. Julmyra Horse Center är under kontinuerlig utveckling med nödvändiga faciliteter och förbättringar av anläggningen. Det byggs även nya stallar och bostäder vid efterfrågan och behov.

Under perioden 2013–2017 har det investerats ca 45 miljoner i just sådant arbete. Det senaste som gjorts nu under år 2017 är nya dräneringar, dammar och vattenanläggningar. Vi har även satt upp ca 1 mil med nya A-staket på delar av anläggningen.  
En annan del av utvecklingen är en ny detaljplan som tagits fram ihop med Heby kommun. Som kommer att skapa nya förutsättningar för byggnation och boende på Julmyra.

För att sköta denna anliggning, banor och ridhus på ett högkvalitativt sätt är det idag 5st heltidsanställda under ledning av VD Geir Pedersen.  

Julmyra Horse Center AB ägs till största delen idag av ett företag som heter Gelba fastigheter 5 AB 91%. Den tidigare huvudägaren PGF egendom A/S (Geir Pedersen) äger 4,5%, Domarbo skog AB och Peter Eriksson 2,25% vardera.
Dräneringsarbete 2017.
1 mil nya A-staket sattes upp 2017.
Ett av de nya stallen som byggdes 2013.