Om Julmyra Horse Center

Julmyra Horse Center är en träningsanläggning för framför allt travhästar men här finns även fina förutsättningar för ridhästar och då genom Rönningens kör och ridklubb.

Det står idag drygt 200 hästar på Julmyra Horse Center och det skapar arbetstillfällen för ca 40 personer. Julmyra Horse Center är under kontinuerlig utveckling med nödvändiga faciliteter och förbättringar av anläggningen. Det byggs även nya stallar och bostäder vid efterfrågan och behov. 

Dräneringsarbete 2017.
1 mil nya A-staket sattes upp 2017.
Ett av de nya stallen som byggdes 2013.
Nytt stall med 28 boxar stod klart hösten 2019

Tillhörande 6 hästars walker 

En av fyra gångar med 7 box och selkammare i vardera i nya stallet