Ridsport

Ridanläggning

  • Ett fint ridhus på 80x30m.
  • Utomhus paddock på 60x20m.
  • Hinder och dressyrpark.
  • Många fina ridvägar varav ca 3km är upplysta under vinterhalvåret.
Ridhus 80x30m.
Upplysta rid- och  körvägar.
Ridanläggning ägs och sköts av Julmyra Horse Center men verksamheten arrenderas av Rönningens kör och ridklubb. Till denna anläggning hör även en servicedel på 180kvm där det under 2018 ska inredas för att mer aktivt kunna bedriva en verksamhet.

​​​​​​​Tanken är att det ska inredas med toaletter, information center, kafeteria och även en hästsports butik. 
Ridbana 60x20m.