Stallar och gårdar

Här följer en kortare presentation av de stallar och gårdar som ägs av Julmyra Horse Center AB och hyrs av flera olika tränare. Under varje presentation finns tillhörande klickbara bilder.Stall 1

Stall 1  är ett av våra nyare stall det  stod klart att flytta in i våren 2014. Det har 28 boxar som är uppdelade på 4 stycken sektioner med 7 boxar och 1 selkammare i vardera del.
I stallet finns en service del med foderdel, 4 stycken dusch spiltor, smedja, tvätt och torkrum samt en personaldel med omklädningsrum, duschar och luchrum. 
Det tillhör även 4 stycken uteboxar som är skilda från själva huvud stallet, tänkt att användas som karantäns stall  för nya hästar eller vid medicenering.
Detta stall hyrs av Reijo Liljendahl.
stall 1
Smedja stall 1
Ute boxar stall 1
Gång stall 1
Hagar stall 1
Dusch spiltor stall 1​​​​​​​Stall 2

Stall två är också ett av våra två nyare stallar det stod inflyttnings klart i septeper 2013. Det är ett stall med 38 boxar fördelat på  två längre gångar, med tillhörande hagar.
Även i detta stall finns en välutrustad servicedel med foder rum, 4 stycken dusch spiltor, smedja, 4 selkamrar, tvätt/tork rum, och personaldel med tillhörnade kontor, lunchrum, omklädningsrum och dusch.
Till stallet hör 4 stycken uteboxar som är skilda från själva huvud stallet, tänkt att användas som karantäns stall  för nya hästar eller vid medicenering.
Detta stallet hyrs av Reijo Liljendahl.
Stall 2
Tvätt och torkrum stall 2
Gång stall 2
Smedja och dusch spiltor stall 2

Grå Gården

Grå gården har ett kallstall med 24 stycken boxar fördelat på 2 stycken gångar en gång med 14 stycken boxar och en med 10 stycken boxar, med gott om hagar i varierande storlekar.
Mellan de två gångarna ligger en service del med 2 selkamrar, 2 vattenspiltor, smedja, tvättrum och personal utrymme med omklädningsrum och lunchrum.
På gården finns det även 6 stycken uteboxar vilket ger totalt 30 boxar.
Till gården hör en fin villa på 150kvm som har härliga stora fönster med utsikt över tränings anläggningen.
Denna gård hyrs av ​​​​​​​Reijo Liljendahl.
Stall gråa gården
Gång gråa gården
Ute boxar gråa gården
Del av Service del gråa gården
Villa gråa gården

Kontors Stallet

Kontors stallet består totalt av 31 stycken boxar det är 25 stycken boxar inne som är uppdelade på 2 gångar en gång med 15 boxar och en gång med 10 boxar. Till stallet hör också 6 stycken uteboxar, en 6 hästars walker, 5 stycken selkamrar, 3st dusch spiltor och personalrum.
Under 2017 sattes det in ny ventelation i stallet och 18 nya A-stakets hagar sattes upp i många varierande storlekar. 
Stallet hyrs delvis av Björn Röcklinger och Stellan Tidelius 
Kontors stall
10 hästars gång kontors stall
Ute boxar kontors stallet
Lunch rum kontors stall
15 hästars gång kontors stall

Röda Gården

Röda gården har 10 stycken nyrenoverade uteboxar med tillhörande värmedel. I värmedelen finns det plats för uppbindningar så att man både kan sela och/eller  sko, selkammare och duschspilta.
På gården finns det fina hagar i varierande storlek de flesta med nytt A-staket.
Den tillhörande villan har 3 stycken sovrum, grovingång, öppenspis och härlig utsikt över hela tränings anläggningen. 
​​​​​​​Denna gård kommer innom kort att bli ledig.
Stall röda gården
Bold Eagle på röda gården 2017
Villa röda gården
Hagar röda gården