Projektarbeten

Miljöarbete på Julmyra Horse Center

Julmyra Horse Center ligger på ömtålig mark så för att få driva vår anläggning ställs det höga krav på vårt miljöarbete. Under 2017 har vi gjort en rad förbättringar för att minska näringsläckaget. Dettar har gjort att vi nu ligger i framkant för gödselhantering och samarbetar med både SLU och Länsstyrelsen för att sprida detta arbetssätt, som ska studeras och utvärderas fram till och med 2024.

Men det är inte bara miljön som tjänar på detta, med bättre dränerings arbete och de 3st fosfordammar som byggds har vi fått bort mycket vatten snabbare från både hagar och våra banor. Vilket har förbättrat anläggningen ytterligare och underlättar den dagliga skötseln.